PRAKTICKÉ INFORMACE

Jak nachystat předem pozemek, co Vás bude stát doprava a montáž atp.

Základová deska

Příprava základové desky pro zahradní domek

Zahradní domek musí stát na rovné a pevné ploše. Ideální na tento účel je betonová deska s ocelovou výstuhou o průměru 6 mm (Kari síť). Může být použita i zámková dlažba , případně betonová dlažba (50x50x6cm). Další varianta je stavba na zemní vruty.

Zemní vruty

Dovolte, abychom Vám nabídli montáž na zemní vruty a podpůrný rošt. Ceny montáží na zemní vruty Vám zašleme na základě Vaší poptávky, dle velikosti domečku.

Jedná se o montáž na zemní vruty a podpůrný naimpregnovaný dřevěný rošt.

Výhody : vše od jednoho dodavatele, rychlá montáž, případně snadno demontovatelné.

Betonová deska :

Na vytyčeném místě je potřebné vyhloubit jámu o hloubce cca 20 cm. Jámu následně vyplňte kamenivem o velikosti 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm.

Kamenivo bude tvořit základ pro betonovou desku. Kámen zhutněte vibračním zařízením. Vznikne Vám stabilní podloží. Následně vybetonujte desku s ocelovou výstuhou . Deska by měla být do výše min. 10 cm nad terénem. V případě, že je domek ve svahu, doporučujeme vyšší osazení desky, čímž se domek uchrání před vodou stékající po svahu. Základová deska musí být vytyčená tak, aby byla na každé straně větší o min 10 cm. Dřevěné zářezy totiž přesahují půdorys domku o 10 cm v každém rohu.

Zámková dlažba pro domky do cca 30 m2:

Podobně jako pro betonovou desku i tady je potřeba vyhloubit jámu o hloubce 15-20 cm. Podle vytyčení domku je v jámě potřebné vyhloubit rýhu pod obrubníky cca 10 cm.
Do rýhy nasypte kamenivo do výšky cca 5cm a do suchého betonu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén. Po vytvrdnutí betonu plochu mezi obrubníky vyplňte kamenivem průměru 16-32 mm do výšky cca 8 cm (při 6 cm vysoké dlažbě) pod vrchní hranu obrubníku. Kamenivo zhutněte vibračním zařízením. Rozdíl mezi kamenivem a vrchem obrubníků je závislý od výšky dlažby. Podsypte 2 cm šotoliny a uložte dlažbu. Výška dlažby min. 6 cm. Po uložení dlažbu vyspárujte suchým pískem a u udusejte do roviny. Základová deska musí být opět vytyčená tak, aby byla na každé straně větší o 10 cm. Dřevěné zářezy totiž přesahují půdorys domku o 10 cm v každém rohu. Namísto zámkové dlažby je možné použit i dlažbu betonovou 50x50x6cm.

Doprava

Standartní cena dopravy 15 Kč/km ( bez DPH ), zákazník hradí pouze jednu cestu z Prostějova - není-li stanoveno jinak (marketingová akce atp.)

Platí pro domky do 25 m2

Montáže 

Ceny montáží Vám zašleme na dotaz dle typu

Nátěry

Pro nátěry doporučujeme již mnohokráte vyzkoušenou nátěrovou hmotu od f. REMMERS.

Jedná se o německého výrobce nátěrových hmot. Pro naše výrobky je nejvhodnější typ HK-lasur. Tyto barvy již obsahují prvky proti zamodrání, dřevomorce, plísni, UV- filtr, proti vosám atd. Více info na www.remmers.cz

Ceny nátěrů na dotaz dle typu domku.

SEO, www stránky | Almaweby