Základová deska

Příprava základové desky pro zahradní domek

Záhradný domek musí stát na rovné a pevné ploše. Ideální na tento účel je betónová deska s ocelovou výstuhou o průměru 6 mm (Kari síť). Může být použita i zámková dlažba , případně betónová dlažba (50x50x6cm).  Další varianta je stavba na zemní vruty.

Zemní vruty

Dovolte, abychom Vám nabídli montáž na zemní vruty a podpůrný rošt. Ceny montáží na zemní vruty Vám zašleme na základě Vaší poptávky, dle velikosti domečku.

Jedná se o montáž na zemní vruty a podpůrný naimpregnovaný dřevěný rošt.

Výhody : vše od jednoho dodavatele, rychlá montáž, případně snadno demontovatelné.

Betonová deska :

Na vytýčené misto je potřebné vyhĺbit jámu o hĺoubce cca 20 cm. Jámu následně vyplňte kamenivom frakcie 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm.
Kamenivo bude tvořit základ pro betonovou desku. Kameň zhutnite vibračným zařízením. Vznikne Vám stabilní podloží. Následně vybetonujte desku s ocelovou výstuhou . Deska by měla být  do výše min. 10cm nad terénem. V případě, že je domek ve svahu doporučujeme vyšší osadenie desky , čím se domek uchráni před vodou stékající po svahu. Základová deska musí být vytýčená tak aby byla na každé straně větší o min 10 cm. Dřevěné zářezy totiž přesahují půdorys domku o 10 cm v každém rohu.

Zámková dlažba pro domky do cca 30 m2:

Podobně jako na betónovou desku i tu je potřebna vyhĺoubit jámu o hĺoubce 15-20 cm. Podle vytýčení domku je v jámě potřebné vyhĺoubit rýhu pod sadové obrubníky cca 10 cm.
Do rýhy nasypte kamenivo do výšky cca 5cm a do suchého betónu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén. Po vytvrdnutí betónu plochu mezi obrubníky vyplňte kamenivom průměru 16-32 mm do výšky cca 8cm (při 6cm hrubé dlažbě) pod vrchní hranu obrubníku. Kamenivo uvibrujte vibračním zařizením. Rozdíl mezi kamenivem a vrchem sadových obrubníků je závislý od hrúbky dlažby. Podsypte 2 cm šotoliny a uložte dlažbu. Hrúbka dlažby min. 6cm. Po uložení dlažbu vyspárujte suchým pískem a u vibrujte do roviny. Základová deska musí být opět vytýčená tak, aby byla na každé straně větší o 10 cm. Dřevené zářezy totiž přesahují půdorys domku o 10 cm v každém rohu. Namisto zámkové dlažby je možné použit i dlažbu betonovou 50x50x6cm.